Opšti Uslovi Poslovanja

Dobrodošli na eapoteka.rs®

 

 

 

 

AUTORSKA PRAVA I ZABRANA NEOVLAŠĆENOG KOPIRANJA I KORIŠĆENJA SADRŽAJA OBJAVLJENIH NA eapoteka.rs®


U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na eapoteka.rs® . Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, fotografije koje su autorsko delo i opisi proizvoda, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Apotekarska ustanova VIVA PLUS zadržava pravo da prekršioca goni sudski.

 

UVODNE ODREDBE


Dragi kupci, molimo Vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti pre zaključivanja Vaše porudžbine. Kada posetite sajt eapoteka.rs®i prilikom svake Vaše kupovine važi pretpostavka da ste upoznati i da prihvatate uslove korišćenja koje ćemo Vam detaljnije predstaviti u daljem tekstu.


Ovi opšti uslovi prodaje odnose se na korišćenje internet prodavnice Apotekarske ustanove “VIVA PLUS” Temerin, sa sedištem na adresi Petefi Šandora 17, MB: 08915326, PIB: 106542363. Broj obveznika poreza na dodatu vrednost, PEPDV broj: 553620966, adresa za prijem elektronske pošte info@eapoteka.rs (dalje: Prodavac) putem web site: www.eapoteka.rs.


Opštim uslovima poslovanja definisan je odnos između Prodavaca - pružaoca usluga etrgovine na www.eapoteka.rs i Vas, našeg kupca, i isti predstavljaju sastavni deo svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog u elektronskoj formi.


Prodavac administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija čija je lokacija u Srbiji. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.


Savesno primenjujemo identičan pristup prema svim našim kupcima i pružamo iste pogodnosti, nezavisno da li su naši korisnici ili ne. Stoga će se pravila ustanovljena u ovim Opštim uslovima poslovanja primenjivati i obavezivati sve naše kupce.
Navedeni Opšti uslovi poslovanja tiču se najpre kupovine proizvoda u eapoteka.rs® (putem našeg sajta). Isti uslovi će se primenjivati i na kupovinu proizvoda putem Korisničkog servisa pod istim uslovima.


Samim pristupom website-u www.eapoteka.rs Kupac potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova poslovanja i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog Kupca.
Kupac potvrđuje da je punoletan ili da uz dozvolu roditelja prihvata sve uslove koje je Prodavac istakao na Website-u eapoteka.rs, odnosno da je pravno sposoban da zaključi ugovor i izvrši porudžbinu putem eapoteka.rs.

 

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE


Uslovima korišćenja i prodaje definisana su pravila koja potrošačima omogućavaju kupovinu proizvoda iz naše ponude. Zadržavamo pravo promene Uslova korišćenja i prodaje, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega bi potrošač posebno, pre svake kupovine, trebalo da proveri informacije u vezi sa Uslovima korišćenja i prodaje.
Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) Apotekarska ustanova VIVA PLUS svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.eapoteka.rs
O B A V E Š T A V A

 • da se prodaja robe putem internet sajta www.eapoteka.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti AU VIVA PLUS, Petefi Šandora broj 17, Temerin, MB: 08915326, PIB: 106542363, Šifra delatnosti: 4773, 4774, 4775, 4721, 4759, 4729, 4778, Tel.: +381 63 851 851 2, Fax: +381 21 851 851, email: info@eapoteka.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: Zmaj Jovina broj 26, 21235, Temerin.
 • da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.eapoteka.rs;
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina proizvoda preko našeg internet sajta www.eapoteka.rs smatra prodajom na daljinu;
 • da roba koja se prodaje putem internet sajta www.eapoteka.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Uputstvu;
 • da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućim Uputstvom;
 • da je prodajna cena robe u koju je uključen PDV naznačena uz svaki proizvod, pri čemu u ceni proizvoda iz ponude nije sadržana cena dostave/isporuke robe, koja pada na teret potrošača;
 • cena dostave/isporuke je 360 dinara za pakete do 5 kg, odnosno 300 dinara ukoliko se plaćanje vrši IPS QR kodom ili uplatnicom, a cenovnik možete preuzeti ovde;
 • da AU VIVA PLUS Temerin ima zaključen ugovor sa kompanija "D Express" na teritoriji Republike Srbije. Prodavac inicira usluge kurirske službe pošto je potrošač potvrdio porudžbinu. Sve porudžbine napravljene do 14 časova biće isporučene sutradan, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti. Ukoliko je porudžbina izvršena preko vikenda (subota/nedelja) ili tokom državnih/verskih praznika, isporuka se vrši prvog sledećeg radnog dana, a najkasnije u roku od 5 dana, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti.
 • da se kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), ukoliko isti postoje, obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.eapoteka.rs ;
 • da potrošač robu koju kupuje putem sajta www.eapoteka.rs može platiti:
 1. gotovinski, odnosno pouzećem u gotovom novcu prilikom preuzimanja robe, gde postoji dodatni trošak otkupnine od 60 dinara;
 2. uplatnicom prilikom kupovine na sajtu, pri čemu plaća troškove isporuke robe koji su uračunati u konačnu cenu koju kupac plaća;
 3. IPS QR kodom prilikom kupovine na sajtu, pri čemu plaća troškove isporuke robe koji su uračunati u konačnu cenu koju kupac plaća;
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI PORUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da u slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini uplaćenog iznosa, u roku od 14 dana, na način kako je to definisano ovde;
 • da za robu koja je poručena putem internet sajta potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem internet sajta.


VEZE KA DRUGIM WEB LOKACIJAMA


Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama uvoznika i/ili proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad i dopunile sadržaj. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. eapoteka.rs® nije pregledala ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovorna za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveniu odgovornost i rizik.
 

VAŽENJE PRAVILA

 

Apoteka ima pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih uslova prodaje, ova izmena će stupiti na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na Website-u www.eapoteka.rs.
Nastavljanjem korišćenja Website-a eapoteka.rs nakon izmenjenih uslova smatra se da je Kupac sa istima saglasan i da Prodavac neće biti odgovoran za moguće posledice koje su rezultat promena.


Ukoliko se ne slažete sa promenama molimo vas da ne koristite Website i da se Prodavcu obratite putem email: info@eapoteka.rs , kako bismo vaše podatke ukonili.


KUPOPRODAJNI UGOVOR


Kupoprodajni ugovor se može sklopiti putem etrgovine.


Ugovor može biti zaključen na srpskom i engleskom jeziku izborom opcije jezika.


Samim poručivanjem i slanjem narudžbine putem našeg sajta www.eapoteka.rs ili pomoću Korisničkog servisa, nastaje predlog kupoprodajnog ugovora. Porudžbina će biti obrađena u najkraćem vremenskom periodu, dok će potvrda o primanju porudžbine biti poslata na Vašu eletronsku poštu.


Kupoprodajni ugovor se smatra zaključenim onog časa kada Prodavac primi elektronsku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvata ponudu, i Kupcu posebnom elektronskom porukom potvrdi prijem prihvata ponude.


Kupoprodajni ugovor će potom biti izvršen slanjem poručenih artikala. O slanju paketa bićete obavešteni putem elektronske pošte.


Ugovor će se sklopiti u Republici Srbiji i važiće u skladu sa zakonima Republike Srbije.


NARUČIVANJE ROBE


Kupac Robu može naručiti neposredno putem sajta www.eapoteka.rs kao neregistrovani korisnik ili nakon izvršene registracije. Sve kupovine registrovanih kupaca se beleže, pa će registrovani Kupac u jednom trenutku steći pravo na različite pogodnosti prilikom budućih kupovina.


Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije.
Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka unetih prilikom registracije, Kupac je dužan da što pre ažurira svoj korisnički nalog, odnosno obavesti Prodavca o promenama putem email: info@eapoteka.rs


Roba se naručuje elektronskim putem klikom na dugme "DODAJ U KORPU", kojim se odabrani proizvod dodaje u korpu Kupca.
Kupac bira način isporuke i bira način plaćanja Robe opisano u Uputstvo za kupovinu .


Prodavac zadržava pravo da, s obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na merenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom prodaje putem eapoteka.rs prikaže i cenu artikla koji se u momentu prikazivanja ne nalazi na zalihama, tako da Prodavac ne garantuje za stanje zaliha u svakom trenutku. Stanje proizvoda na lageru se ažurira jednom u 24h, iz tog razloga može se dogoditi da poručite proizvod koji je u međuvremenu rasprodat. Ukoliko dođe do toga bićete blagovremeno obavešteni.


OPIS PROIZVODA


eapoteka.rs® garantuje za kvalitet i poreklo svojih proizvoda. Proizvodi na sajtu eapoteka.rs® su originalne robne marke. Svi proizvodi se nabavljaju direktno od proizvođača ili od ovlašćenih distributera koji se snabdevaju neposredno od proizvođača.
Informacije o proizvodima koje su dostupne na internet stranici eapoteka.rs® su dobijene od proizvođača i/ili uvoznika i dopunjene od strane našeg stručnog tima koji čine magistri farmacije, doktori medicine i stomatologije kao i naučni radnici. Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda i da Vam ponudimo što kvalitetnije fotografije od kojih su većina i autorsko delo.


Pre kupovine proizvoda posebno dermokozmetike, mediciskih sredstava i pomagala, dodataka ishrani preporučujemo Vam da se posavetujete sa Vašim izabranim lekarom ili farmaceutom.

 

 • Prema važećem zakonu u Republici Srbiji se putem interneta ne smeju prodavati lekovi, dok je oglašavanje istog putem interneta dozvoljeno isključivo kao podsetnik i ima svrhu informisanja građana.


Proizvodi su predstavljeni po brendovima i kategorijama. Proizvodi su predstavljeni tekstom i prikazani fotografijom. Fotografija proizvoda koja predstavlja grupu Vam može poslužiti kao osnovna informacija o izgledu proizvoda. Napominjemo da je fotografija proizvoda data informativno i da ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuje izgled proizvoda. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja o proizvodu možete kontaktirati ili posetiti naš maloprodajni objekat. Ako proizvod koji ste preuzeli ima neki nedostatak , pružamo Vam mogućnost zamene proizvoda ili povrata. Za više informacija možete pogledeti odeljak odeljak Reklamacije.


CENE PROIZVODA


Prodavac samostalno utvrđuje cene Robe u skladu sa svojom poslovnom politikom i zadržava pravo izmene istaknutih cena.
U skladu sa zakonom, sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om, ali ne uključuju troškove dostave Robe Kupcu.

 

Istaknute cene proizvoda i usluga prikazane su sa PDV-om važećim u vreme slanja porudžbine. U slučaju da se PDV stopa promeni pre sklapanja kupoprodajnog ugovora ili pre slanja robe, Kupac je dužan, uzimajući u obzir odabrani način plaćanja, da izmiri svaku razliku u kupovnoj ceni ili će prodavac bez odlaganja putem elektronske pošte proveriti sa Kupcem da li može naplatiti više od kupovne cene.


Sve cene prikazane na sajtu su iskazane u dinarima za srpsko govorno područje i u dinarima i eurima za englesko govorno područije, plaćanje se vrši isključivo u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije, sa uračunatim pripadajućim PDV-om, bez troškova transporta ili dekorativnog pakovanja proizvoda. Sve istaknute cene, uključujući i cene sa popustom, važeće su do označenog datuma kada se određeni popust završava.

 

POKLON VAUČERI

 

Da nemate dilemu da li ste odabrali idealan poklon za dragu osobu ili specijalnu priliku! eapoteka.rs u ponudi ima i Poklon Vaučere za kupovinu proizvoda najpoznatijih svetskih brendova. Uz iskrene želje, sa poklon vaučerom dragoj osobi poklanjate i  priliku da odabere poklon po svom izboru

 • Poklon Vaučer je vlasništvo izdavaoca AU VIVA PLUS (PIB 106542363), a zakoniti držalac Poklon Vaučera je njen korisnik.
 • Kartica se može koristiti za kupovinu samo na web sajtu eapoteka.rs
 • Vrednost Vaučera se može platiti, odnosno Vaučer se može kupiti svim vidovima plaćanja koje podržava web sajt eapoteka.rs sem pouzećem. Minimalan iznos Poklon Vaučera je 2000 rsd.
 • Vaučer se može koristiti neograničeni broj puta do potpunog iskorištavanja iznosa sa Poklon Vaučera; prilikom kupovine nakon koje sav iznos sa Poklon Vaučera bude iskorišćen.
 • Nakon kupovine Poklon Vaučera isti nije moguće vratiti nazad niti zamenuti za novac odn. Poklon Vaučer nije moguće unovčiti.
 • Preostali iznos na Vaučeru je deo inicijalnog iznosa na Vaučeru, a koji nije iskorišćen. U slučaju da je vrednost kupljene robe veća od preostale vrednosti sa Poklon Kartice, korisnik Vaučera će, da bi ostvario kupovinu, biti u obavezi da doplati razliku novcem ili bilo kojim drguim načinom plaćanja koji se prihvata na web sajtu eapoteka.rs.
 • Preostali iznos na Poklon Vaučeru je prikazan u sekciji Moj Nalog – provera iznosa Vaučera.
 • Proizvodi kupljeni s Vaučerom se mogu zameniti ili vratiti uz iste uslove kao i bilo koji drugi proizvod kupljen na web sajtu eapoteka.rs.
 • Povrat novca za vraćene proizvode kupljene Vaučerom nije moguć.
 • Poklon Vaučer je važeći u roku od 369 dana od datuma kupovine Poklon Vaučera. Od trenutka isteka Poklon Vaučera on se ne može obnoviti, ne može se koristiti za kupovinu proizvoda, niti se može tražiti povrat preostalog iznosa sa Vaučera.
 • Poklon Vaučeri koji su nabavljeni nezakonitim putem su nevažeći i ništavni i one se ne mogu koristiti za kupovinu proizvoda niti se mogu vratiti za iznos kupovine.
 • AU VIVA PLUS nije u obavezi da proverava da li je držalac Kartice istu stekao na zakonit način.
 • Kupovina i/ili korišćenje Vaučera podrazumeva prihvatanje ovih Opštih uslova poslovanja koji su predočeni potrošaču u trenutku kupovine Poklon Vaučera. 

 

Kupovinom Poklon vaučera, prihvatanjem ili upotrebom Poklon vaučera prihvatate da se obavezujete ovim Opštim uslovima poslovanja i odredbama u svoje lično ime i svih članova vašeg domaćinstva i drugih koji kupuju, prihvataju ili koriste Poklon vaučer pod vašim računom.

Poklon vaučere eapoteka.rs izdaje Viva Plus, Apotekarska Ustanova sa sedištem u Temerinu, i uključuje poklon vaučer eapoteka.rs sa kodom koji se automatski dodalje, a koji možete iskoristiti pri kupovini na sajtu eapoteka.rs. Vaše stanje na eapoteka.rs prikazuje ukupno preostalo stanje svih poklon kartica koje su primenjene na vaš nalog eapoteka.rs, ali još uvek nisu primenjene na kupovinu. Da biste pogledali stanje na eapoteka.rs, posetite Vaš nalog na eapoteka.rs. Kupovina se odbija od vašeg ukupnog stanja na eapoteka.rs. Bilo kakvo neiskorišćeno stanje na eapoteka.rs ostaće povezano sa vašim eapoteka.rs nalogom. Ako kupovina premaši vaše stanje na eapoteka.rs, preostali iznos mora biti plaćen drugim načinom plaćanja.
Poklon vaučeri mogu se iskoristiti samo za kupovinu robe i usluga koje pruža eapoteka.rs. Roba koja ispunjava uslove može se promeniti po našem isključivom nahođenju.


Ograničenja
Vaše eapoteka.rs stanjene ne može se koristiti za kupovinu drugih poklon vaučera.

Poklon vaučer se ne mogu ponovo učitati; preprodata; koristi se za plaćanje izvan eapoteka.rs; koristi se za neovlašćeno oglašavanje, marketing, nagradne igre, promotivne ili komercijalne svrhe, uključujući i olakšavanje preprodaje ili slanja robe sa eapoteka.rs; otkupljen za više od nominalne vrednosti; preneto za vrednost; otkupljen za gotovinu; vraćen radi povrata u gotovini (osim u meri koja je propisana zakonom); ili se koristi na način koji je inače zabranjen našim pravilima, koje možete pročitati u Opštim uslovima poslovanja, o ograničenju i zabranjenim aktivnostima poklon vaučera eapoteka.rs. Nijedan deo vašeg eapoteka.rs stanja ne može se preneti na drugi račun eapoteka.rs. Ni vaš eapoteka.rs saldo ni vaši poklon vaučeri ne mogu se primeniti na kupovinu dobara ili usluga u bilo kojoj imovini povezanoj sa eapoteka.rs izvan Repubike Srbije.


Rizik od gubitka

Rizik od gubitka i vlasništva nad poklon vaučerom eapoteka.rs prelazi na kupca nakon našeg elektronskog prenosa koda Poklon vaučera na kupca ili određenog primaoca. Poklon vaučeri se moraju dobiti od eapoteka.rs, a vi ste odgovorni za zaštitu koda sa svog eapoteka.rs Poklon vaučera od neovlašćene upotrebe. Nismo odgovorni ako se bilo koji poklon vaučer izgubi, ukrade ili uništi ili ako se vaš eapoteka.rs saldo ili bilo koji poklon vaučer koriste bez vašeg odobrenja i/ili znanja. Postoje razne prevare sa poklon vaučerima koje zahtevaju plaćanje poklon karticom. eapoteka.rs nije odgovorana za bilo koje nezakonito ponašanje ili prevaru treće strane povezane sa bilo kojim poklon vaučerom i ne preuzima nikakvu odgovornost za vas.


Korišćenje eapoteka.rs poklon vaučera u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima poslovanja i odredbama
Korišćenjem Poklon vaučera prihvatate da ćete se pridržavati ovih Opštih uslova poslovanja i odredbi i da nećete koristiti Poklon vaučer na bilo koji način koji obmanjuje, nepravedno ili na bilo koji drugi način šteti sajtu eapoteka.rs ili kupcima našeg sajta. Zadržavamo parvo da bez obaveštenja poništimo Poklon vaučer bez povrata novca, suspendovanjem ili ukidanja korisničkih naloga, suspendovanja ili ukidanja mogućnosti korišćenja naših usluga, otkazivanja ili ograničavanja porudžbina , i naplaćujemo alternativne načine plaćanja ako sumnjamo da je poklon kartica dobijena, korišćena ili primenjena na račun eapoteka.rs (ili se vaš račun eapoteka.rs primenjuje na kupovinu) prevarama, nezakonito ili na drugi način krši Opšte uslove poslovanja na sajtu eapoteka.rs.

 

PAKOVANJE PROIZVODA


Proizvode koje naručite putem sajta eapoteka.rs® upakovaćemo na način koji štiti integritet pošiljke (transportno pakovanje), a sam proces pakovanja odvija se pod video nadzorom. Ukoliko želite da proizvodi koje ste naručili budu dekorativno/luksuzno upakovani molimo Vas da to naglasite pre zaključivanja kupovine. Troškovi ovog pakovanja se posebno naplaćuju prema važećem cenovniku. Dekorativna-luksuzna ambalaža podržava proizvode najvećeg gabarita 18 cm x 18 cm.

 

ODABIR NAČINA PLAĆANJA


U poslednjem koraku kupovine birate način plaćanja IPS QR kodom (trenutno najmoderniji i najsigurniji način plaćanja), uplatnicom ili pouzećem.

 

TROŠKOVI TRANSPORTA


Dostava se vrši na teritoriji Republike Srbije kurirskom službom D Express. Ukoliko plaćate robu pouzećem prilikom isporuke pošiljke biće Vam naplaćeni i troškovi transporta, u skladu sa važećom tarifom kurirske službe. Ukoliko Kupac izabere plaćanje pouzećem, postoji dodatni trošak za dostavu, koji se odnosi na povrat otkupnine. Ukoliko Kupac izabere avansno plaćanje – putem uplatnice, elektronskim bankarstvom ili uplatom na šalteru bilo koje banke ili pošte, trošak otkupnine se ne uračunava u trošak dostave.

Za više informacija o troškovima dostave, molimo Vas pogledajte odeljak Informacije o Dostavi.

 


POVRAT ROBE


Kupac ima pravo na izjavljivanje reklamacije Prodavcu i to na email adresu: reklamacije@eapoteka.rs ili pisanim putem na adresu Apotekarska ustanova “VIVA PLUS” Temerin, Petefi Šandora 17, 21235 Temerin, popunjavanjem obrasca koji mozete preuzeti ovde, u sledećim slučajevima:

 

 • isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena;
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu;
 • isporuka robe koja nije poručena.

 

Na sve reklamacije, primenjuje se važeća Politika reklamacija Prodavca i Zakon o zaštiti potrošača.
Kupac je dužan da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.


 

ODUSTANAK OD UGOVORA ZAKLJUČENOG POSREDSTVOM INTERNETA-UGOVOR NA DALJINU

 

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je Roba isporučena na adresu koju je kupac označio, a pod sledećim uslovima:

 

 • da je Roba koju vraća neoštećena, neotpakovana i nekorišćena;
 • da od isporuke Robe Kupcu nije proteklo više od 14 dana (računajući i neradne dane);
 • da je Kupac popunio i poslao Prodavcu Obrazac za jednostrani raskid (obrazac možete preuzeti ovde) na sledeću email adresu reklamacije@eapoteka.rs;
 • da je Prodavac potvrdio prijem Obrasca za jednostrani raskid;
 • da je Kupac upakovao Robu pre transporta na način koji sprečava oštećenja tokom transporta;
 • da je uz Robu priložio dokumentaciju koja je Kupcu predata prilikom isporuke (gotovinski račun, otpremnica i sl);
 • da Kupac snosi direktne troškove vraćanja Robe;
 • da je Prodavac potvrdio prijem pošiljke koja ispunjava uslov za povrat novca.


Ukoliko Prodavac, u okviru sklopljenog ugovora, Kupcu besplatno pošalje dodatni proizvod („poklon“ ili tester/uzorak), potrebno je vratiti i taj proizvod. U ovom slučaju, snosite troškove povraćaja robe.


U roku od 14 dana od prijema Obrasca za jednostrani raskid, Prodavac će vratiti plaćeni iznos uplatom na račun koji je kupac naveo u Obrascu za jednostrani raskid, s tim što ima pravo da rok za uplatu produži dok mu ne bude dostavljena Roba koju je Kupac vratio.


Izuzetno od prethodnog, Prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio Prodavac.


Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

 

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Prodavac u potpunosti izvrši ugovor;
 • isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene Robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

 

Molimo Vas da imate na umu da ste, prema Zakonu, odgovorni za svako umanjenje vrednosti robe kao posledicu rukovanja robom na način drugačiji od načina nužnog za upoznavanje s prirodom, karakteristikama i funkcijama robe (primera radi, ako parfem nastavite da koristite nakon što ste ga isprobali).

 

Dodatno, molimo Vas da imate na umu da nemate pravo odustajanja od kupoprodajnog ugovora u slučaju da je roba proizvedena u skladu sa Vašim posebnim zahtevima ili se radi o prilagođenoj i personaliziranoj robi (primera radi, graviranje ličnog imena ili pakovanje sa personalizovanom posvetom) i robi koju ste izvadili iz pakovanja i koju nije moguće vratiti u isto pakovanje iz higijenskih razloga (otvoreni kozmetički proizvodi i ostali proizvodi koji dolaze u direktan kontakt sa kožom).


NEISPORUKA ROBE


Prodavac zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Opštih uslova ili drugih pravila koja su istaknuta na eapoteka.rs povlači za sobom brisanje Kupca iz baze Prodavca i onemogućavanje novih porudžbina. Prodavac dodatno zadržava pravo da neisporuči porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta lica koji vrše isporuku Robe.

 

PRAVILA PROGRAMA "POKLONI LOJALNOSTI"

 

Program lojalnosti potrošača (u daljem tekstu: Program), organizuje Apotekarska Ustanova VIVA PLUS Srbija, Temerin (u daljem tekstu: eapoteka.rs). Program se sprovodi u svrhu nagrađivanja lojalnih kupaca.

 1. Eapoteka.rs je pokretač programa Pokloni Lojalnosti za sve korisnike registrovane na sajtu www.eapoteka.rs (u daljem tekstu Sajt). Eapoteka.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave povuče i da promeni ili u potpunosti ukine elemente programa Pokloni Lojalnosti.
 2. Korisnik može postati svaka punoletna osoba sa prebivalištem u Republici Srbiji koja nam prilikom registracije na Sajtu www.eapoteka.rs stavi na raspolaganje obavezne podatke.
 3. Podaci korisnika navedeni prilikom registracije na Sajtu biće korišćeni isključivo u svrhu izdavanja beleženja stečenih bodova. Lični podaci o korisnicima neće biti razmenjivani sa drugim korisnicima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
 4. Način registracije korisnika, prikupljanje bodova, vrednost bodova, ograničenja, kao i načini korišćenja, detaljnije su opisani na Sajtu eapoteka.rs.
 5. Korisnik bodove može iskoristiti u sekciji Pokloni Lojalnosti na Sajtu www.eapoteka.rs (broj bodova koje korisnik posedujete prikazani su na profilu korisnika.
 6. Za svakih 1.000 RSD utrošenih na kupovinu putem sajta www.eapoteka.rs na nalog korisnika biće upisan 1 bod. Maksimalni broj bodova koje korisnik može sakupiti je 500. Nakon toga korisnik može nastaviti sa kupovinom ali mu sistem neće dodeljivati nove bodove dok ne potroši postojeće. Sakupljeni bodovi ne moraju biti iskorišćeni odjednom.
 7. Bodovi lojalnosti ne mogu biti zamenjeni za gotovinu niti se mogu iskoristiti u apoteci kao zamena za gotovinu. Bodove korisnik može iskoristiti u svakom trenutku, bez obzira na sakupljeni broj bodova i bodovi mogu biti iskorišćeni samo u sekciji Pokloni Lojalnosti.
 8. Eapoteka.rs može prema sopstvenoj proceni i bez prethodne najave isključiti iz programa bilo kog korisnika. Eapoteka.rs je dužana da korisnika obavesti o isključenju, ali nije obavezan da obrazloži svoju odluku korisniku.
 9. Svakoj izmeni ovih pravila programa, eapoteka.rs će korisnika obavestiti na odgovarajući način. Aktuelna pravila su dostupna na internet stranici Sajta


Organizator zadržava pravo da za vreme trajanja Programa:

 1. Poveća broj poklona;
 2. Uvede dodatne specijalne poklone;.

Pravo učešća u Programu imaju isključivo lica sa prebivalištem u Republici Srbiji.

Pravo učešća u Programu nemaju sledeća lica:

 • Lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način angažovana kod Organizatora kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i deca
 • Lica koja su u radnom odnosu ili su na drugi način angažovana kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji Programa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Programa, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

 

Učesnici Programa ne mogu da zahtevaju poklone u većim količinama ili drugačije vrste poklona od onih koje su definisane u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u Programu, učesnici prihvataju ova Pravila. U slučaju prekida programa, učesnici će biti obavešteni putem sredstava javnog informisanja ili putem sajta www.eaporeka.rs.

 

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog Programa, a koja se na taj način od strane učesnika ili trećih lica nanese bilo drugim učesnicima Programa, bilo trećim licima. Organizator takodje zadržava pravo izmene tehničke specifikacije poklona tj. prezentovane slike poklona i njihovi opisi nisu obavezujući. Mogućnost izmene pravila Programa Organizator zadržava pravo da napravi određene izmene u pravilima Programa iz tehničkih, poslovnih ili razloga vezanih za javnost, bez diranja u stečena prava učesnika, kao i da u slučaju više sile obustavi odvijanje Programa. U slučaju bilo kakavih promena ili obustavljanja Programa, Organizator će obavestiti učesnike putem sajta www.eapoteka.rs.


RAZNO


Trudimo se da našim kupcima obezbedimo popuste i poklone. U svakom pojedinačnom slučaju obavestićemo kupca o aktuelnim popustima ili poklonima. Ukoliko nije drugačije navedeno, svaki popust ili poklon bon mogu se iskoristiti jednom. Popusti se ne mogu kombinovati, osim ukoliko nije određeno drugačije.


SLANJE BESPLATNIH UZORAKA


Našim kupcima omogućavamo uslugu slanja besplatnih uzoraka. Izbor besplatnih uzoraka je ograničen našim zalihama i aktuelnom ponudom. Svrha usluge slanja besplatnih set uzoraka je informisanje kupca o trenutnoj ponudi. Slanje besplatnih uzoraka su besplatne usluge oglašivačke prirode i nisu predmet učinka u okviru kupoprodajnog ugovora. Stoga, neslaganje s poslatim uzorkom nije osnov za ostvarivanje prava za prekid kupoprodajnog ugovora ili povraćaja robe.


Bilo koji proizvod, uslugu ili uzorak Vam obezbeđujemo za Vašu ličnu upotrebu. Ne možete preprodati bilo koji proizvod koji dobijete od nas.


PRIVATNOST


Korišćenjem bilo kog dela našeg sajta, popunjavanjem registracije i/ili poručivanjem putem sajta, obavezujete se na poštovanje Opštih uslova poslovanja.


Molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti, koja objašnjava našu upotrebu Vaših informacija koje pružate preko naše web stranice.
 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Internet stranica eapoteka.rs® nikako nije zamena za pregled lekara niti stručno mišljenje farmaceuta. Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, da Vam ponudimo što kvalitetnije fotografije od kojih su većina autorska dela, ali ne možemo da garantujemo da su sve ponuđene informacije kompletne i bez grešaka. Fotografije su preuzete od proizvođača, uvoznika ili predstavljaju autorsko delo i zaštićene su i ne moraju nužno biti identične. Svi artikli koji se nalaze na sajtu su deo naše ponude, ali to ne podrazumeva da su u svakom trenutku dostupni.
Informacije na internet stranici eapoteka.rs® ne smeju da služe za postavljenje dijagnoze. Ukoliko posumnjate na simptome neke bolesti javite se Vašem izabranom lekaru. Ako imate bilo kakve nedoumice oko izbora proizvoda za samolečenje i načina korišćenja istog, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


Ukoliko postoje linkovi koji sa internet stranice eapoteka.rs® vode na drugu stranicu, ta stranica nije u vlasništvu Apotekarske ustanove VIVA PLUS i APOTEKA nije odgovorna za sadržaj na tim stranicama niti se na njih odnose ovi Uslovi korišćenja.
Apoteka zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni navedeni sadržaj Opšte Uslove Poslovanja i/ili izjave o privatnosti podataka ukoliko to smatra potrebnim. Kupac prihvata te izmene nastavkom korišćenja internet stranice eapoteka.rs®.
Kupac je lično odgovoran za zaštitu šifre koja se koristi prilikom upotrebe korisničkog naloga. Apoteka nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka niti bilo kakvu štetu na električnim uređajima kupca do kojih može doći zbog razloga na koje APOTEKA ne može uticati kao npr. prekida prenosa informacija na Internetu. Kupac prihvata činjenicu da pristup internet stranici eapoteka.rs® ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili u potpunosti isključen.


APOTEKA zadržava pravo da ukine korisničke naloge Kupca i/ili odbije da pružiti svoje usluge u slučaju ponašanja koje je APOTEKA diskreciono ocenila neprihvatljivim, odnosno ukoliko je došlo do nepoštovanja Opštih Uslova Poslovanja.

 

VANSUDSKO REŠAVANJE SPOROVA


Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način, pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. 
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

 

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora. 

 

Ažurirano 25.05.2023.