COVID-19 i povišena vrednost D-dimera

D-dimer je jedan od produkata degradacije fibrina (FDP), a predstavlja mali proteinski fragment koji nastaje kada se krvni ugrušak (tromb) rastvara u telu. Tromboza je stvaranje trombova tj. koaguluma u krvnim sudovima i odvija se ukoliko dođe do oštećenja krvnog suda ili tkiva. Ovaj proces se naziva hemostaza, koja ima za cilj sprečavanje krvarenja i gubitka krvi, tako što će se stvoriti ugrušak i zaustaviti krvavljenje.

COVID-19 i povišena vrednost D-dimera

Šta je D-dimer?

 

D-dimer je jedan od produkata degradacije fibrina (FDP), a predstavlja mali proteinski fragment koji nastaje kada se krvni ugrušak (tromb) rastvara u telu. Tromboza je stvaranje trombova tj. koaguluma u krvnim sudovima i odvija se ukoliko dođe do oštećenja krvnog suda ili tkiva. Ovaj proces se naziva hemostaza, koja ima za cilj sprečavanje krvarenja i gubitka krvi, tako što će se stvoriti ugrušak i zaustaviti krvavljenje.

Nakon što se rana zaceli, fibrinski ugrušak više nije potreban, te se aktivira enzim koji ga razgrađuje na fibrinske fragmente (FDP) koji se zatim eliminišu iz organizma. D-dimer je normalno nedetektabilan, ili je u jako malim koncentracijama u krvi, osim ukoliko organizam stvara i/ili razgrađuje krvni ugrušak. Zato je njegovo određivanje od velikog značaja kod isključivanja prisustva tromboze u organizmu. Nakon što ste saznali šta je D-dimer, hajde da otkrijemo zašto dolazi do njegovog povećanja.

 

Povećan D dimer kod COVID-19 infekcije

 

Tokom epidemije COVID-19, kod određenog broja obolelih pacijenata primećen je povećan D dimer. Smatra se da, glavni razlog, zašto je povećan D dimer i zašto nastaje sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka kod obolelih od COVID-19, leži u aktivaciji endotelnih ćelija koje oblažu krvne sudove. Endotelne ćelije imaju ulogu i u agregaciji trombocita, migraciji leukocita i stvaranju fibrina.

 

Ova aktivacija je veća kod ljudi koji i inače imaju probleme sa krvnim sudovima, kao što su osobe koje boluju od dijabetesa, povišenog krvnog pritiska, nekih autoimunih oboljenja i slično. Sprovedene naučne studije su pokazale da postoji značajna korelacija između povećanih vrednosti D-dimera u krvnoj plazmi sa težinom slučaja COVID-19. Takođe, smatraju da vrednosti koje su preko pet puta veće od cut off-a, kod hospitalizovanih pacijenata, imaju veće šanse za loš ishod.

Postoji više različitih metoda određivanja ovog paramatra u laboratorijama i bolnicama. Pošto različite metode koriste različite jedinice i načine merenja, vrednosti se ne mogu ekstrapolirati i porediti, te je svakako preporuka kod praćenja toka bolesti, uvek određivanje vršiti na isti način tj. istom mestu.

 

Negativan rezultat D dimera

 

Normalan ili „negativan“ rezultat D dimera (nivo D dimera je ispod unapred određenog graničnog praga) znači da je najverovatnije da testirana osoba nema akutno stanje ili bolest koja uzrokuje abnormalno stvaranje i raspad ugrušaka. Većina zdravstvenih radnika slaže se da je negativni D dimer najvaljaniji i najkorisniji kada se test radi za ljude za koje se smatra da imaju mali do umereni rizik od tromboze. Test se koristi da bi se isključilo zgrušavanje kao uzrok simptoma.

 

crvena-i-bela-krvna-zrnca-u-veni

 

Pozitivan rezultat D dimera

 

Pozitivan rezultat D dimer-a može ukazivati na prisustvo abnormalno visokog nivoa proizvoda razgradnje fibrina. Ukazuje na to da može doći do značajnog stvaranja i raspada krvnog ugruška (tromba) u telu, ali ne govori o lokaciji ili uzroku. Na primer, to može biti posledica venske tromboembolije (VTE) ili diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC). Tipično je nivo D-dimera veoma povišen u DIC-u.

 

D-dimer (cena)

 

Uglavnom kada je potrebno da urade dodatne analize ili kupe određene lekove, ljude uglavnom zanima koliko će to koštati, u ovom slučaju, glavna asocijacija im je: D-dimer cena. Ukoliko vas zanima koliko košta da proverite d-dimer, cena zavisi od laboratorije do laboratorije.

Postoje i različite opcije, koje takođe utiču na iznos. Recimo, možete se odlučiti za analizu d-dimera zajedno sa vađenjem krvi, što otprilike iznosi oko 2.000 dinara, ili se pored analize d-dimera odlučiti da uradite kompletnu krvnu sliku + CRP, što košta oko 3.000 dinara. Zbog većeg broja mogućnosti, najbolje bi bilo da kontaktirate određenu laboratoriju, da biste dobili tačne informacije o cenama usluge.